Eva Koch

Pressbild: That Dream of Peace (2016)
Fotograf: Cisternerna

Cisternerna: Utställning till 2016-11-30
Vägbeskrivning: Søndermarken, Fredriksberg
Digitalt: Cisternerna

Långt ute i Nordatlanten, värmda av golfströmmen, ligger de branta, gröna Färöarna. Landskapet är havsfåglarnas och de tåliga fårens rike. Den bofasta befolkningen arbetar för det mesta med fiske, ullproduktion och turistnäringar. Konstnären Eva Kochs barndom utspelades i den säregna danska arkipelagen, som har förblivit en inspiration. Senare flyttade hon in till fastlandet och var tidvis även bosatt i Spanien. Berikad av livets erfarenhet påbörjade hon i trettioårsåldern studier i skulptur och mediekonst på Kungliga Danska Konstakademien. Ett års sejour till Barcelonas konstakademi ingick under studietiden.  

Eva Koch examinerades 1992 och hade redan under studietiden lämnat avtryck på konstutställningar. Fixpunkten för hennes internationella genombrott anses vara Venedigbiennalen 2003. Koch visade sitt uppmärksammade videoverk Villar som berättar om hennes familjs dansk-spanska historia. Eva Kochs utställningar är tematiska och står i samspel med den fysiska platsen. Stommen i hennes produktion är levande, rörliga verk som visualiserar offentliga rum och interaktionen mellan människor. Genom att se spänningen mellan individen och gruppen understryker Koch medkänslans betydelse för vår existens.

Drömmarna kommer i mörkret. På betongväggarna under jorden i Söndermarkens vattencisterner spelar färgbilder från Eva Kochs drömmar. Det fladdrande ljuset kommer från videoinstallationer i utställningen That Dream of Peace, liksom ljuset kommer inifrån oss när världen blir mörk. Enligt Kochs förhållningssätt går livet alltid vidare, helt ovasett vad som händer. Men hon utmanar samtidigt den naivitet som finns i vardagens ytliga perception. Genom dubbeltydiga konstverk försöker hon återge den mänskliga tillvarons ständiga dualism. Uttrycket är arketypisk med symboler för kollektiv tanke och handling.   

Eva Koch
Hemland: Danmark, född 1953 i Köpenhamn
Utbildning: Kungliga danska konstakademien, Barcelonas konstakademi 
Kända verk: Evergreen, Earth Sculpture, Crowds, Global Cities
Utmärkelser: Thorvaldsenmedaljen, Edouard Eggeling-priset, Eckersbergmedaljen 
Hemsida: Eva Koch