Rafael Wardi

Pressbild: Gul flaska (1968)
Fotograf: Rauno Träskelin © Didrichsen 

Didrichsens konstmuseum: Utställning till 2024-01-28
Vägbeskrivning: Granviksgränden 1, Helsingfors
Digitalt: Didrichsens konstmuseum

Till hösten skiftar Didrichsens konstmuseum i koloristen Rafael Wardis färger. En stor utställning tar med publiken från 1949 och tidigt, figurativt måleri till 2020-talets sena, metaforiska period. Den mångsidige konstnären gick ur tiden 2021, men hans livsverk förblir betydande inom finskt måleri. Det mycket långa konstnärskapet inrymmer, jämte måleri och scenkonst, även högre undervisning och sjukterapi. Utställningen är ett unikt samarbete mellan Didrichsens och konstnärens dotter, fotografen Eva Wardi. Spännvidden i valen av verk framhäver Wardis betydelse över tid och nya, för allmänheten okända bilder ställs ut. Tyngdpunkten ligger på Wardis sista år i ateljén med bilder av abstrakt, symbolisk karaktär. Motiven omfattar såväl djur och växter som vardagsföremål och mytologiska figurer. Museets besökare erfar stilleben som Den gula flaskan (1968) eller David och Goliath (2021). Det starka inslaget av gult i måleriet kan, enligt Wardi, härledas till solljusets betydelse men också till rapsfälten som hans förfäder sådde i Ukraina. Den gåtfulla bildvärlden väcker tankar.

Rafael Wardi (då Waprinsky) föddes 1928 i Helsingfors och växte upp på ön Drumsö. Han var yngst av tre syskon i en judisk släkt där silversmide varit yrkestradition. Föräldrarna, Isak och Riko Lea Waprinsky, arbetade med egen detaljhandel i staden. Vid den här tiden levde finska judar, till skillnad från idag, i viss avskildhet från majoritetsamhället. Men sammanhållningen var stark hos gruppen. Hemmet förenade ortodoxa inslag med kulturell mångfald och flera språk. När Rafael var fem år gick fadern bort efter en olycka och familjens ekonomi försämrades, även barnen måste arbeta. Uppväxtens intryck från människor, stadsvyer och landskap vid kusten blev tidig inspiration. 1945 började Wardi på Konstindustriella centralskolan för att, på släktens inrådan, syssla med smide. Men bildkonsten fångade intresset och året efter inleddes studier vid Finlands konstakademi. Senare var han också elev på Fria konstskolan. Här var utbildningen internationell, särskilt franskt präglad, och modernistisk. Konstnärer som Cézanne, Bonnard och Matisse med flera studerades.

År 1947 visades Wardis konst på den årliga utställningen De unga i Helsingfors. Hans färgsinne och intensitet gjorde bestående intryck hos kritiker. Från början arbetade Wardi framför allt med föreställande konst. Vanliga teman var Helsingfors gatumyller, Finska viken med dess sjöfart samt stilleben. Wardis porträtt har en speciell, antydd stil och barn, som dottern Elisa, var viktiga motiv. I början av 1950-talet trendade abstrakt måleri med namn som Robert Delaunay. Wardi experimenterade några år men återfann det figurativa efter en resa till Italien. Giorgio Morandis poetiska stilleben fick avgörande betydelse. År 1959 for Wardi ner med verk till Parisbiennalen som Finlands representant. Intresset för människor ledde till att han på 1970-talet både undervisade på konsthögskolor och tog fram bildterapi för mentalpatienter. På 1980-talet betraktade han Helsingfors skiftningar genom fönsterrutor i sin tornateljé och målade bildserier. Den prisbelönte Rafael Wardi målade i olja, pastell och akvarell samt gjorde kolteckningar. Han räknas till de moderna finska mästarna.

Rafael Wardi
Hemland: Finland, född i Helsingfors (1928-2021)
Utbildning: Finlands konstakademi och Fria konstskolan
Kända verk: Porträtt av Tarja Halonen, Intryck av Divina Commedia, Två kvinnor
Representerad: Ateneum, Sara Hildén konstmuseum, SMK, Moderna museet m fl 
Utmärkelser: Pro Finlandia-medaljen, Statspriset för bildkonst, Finlands Vita Ros orden
Konststil: Kolorism, impressionism