“Med färger kan man skapa glädje, sorg, ömhet, dramatik, svartsjuka — allt kan färgerna uttrycka.”
Jakob Weidemann