“När journalistiken blir fiktiv så har konsten istället blivit dokumentär.”
Lina Selander