“Måleri, och konst i allmänhet, måste erbjuda något — som ett löfte om ett liv som inte levts.”
Daniel Richter