“Människor kan se berget inifrån, och människor kan fundera över det.”
Yasuaki Onishi