“Ingenting är mer abstrakt än verkligheten.”
Giorgio Morandi