“Naturen är en enda symfoni, allting är musik.”
Johannes S. Kjarval