“Ens tro och fantasi är lika viktiga som det materiella.”
Olivia Holm-Møller