“Den relation föremål har till varandra är helt central i mitt arbete.”Edmund de Waal