“Jag har ingen aning om vart en teckning kan leda. Det är en resa — ett äventyr.”
Tony Cragg