“Det är något som jag inte vill, att skapa en målning som får betraktaren att känna sig bekväm.”
Rita Ackermann