“Jag målar inte lösningar, jag målar problemen.”
Birgit Ståhl-Nyberg