“Jag försöker undersöka vilken struktur verkligheten skulle kunna ha.”
Alicja Kwade