“Surrealism finns i det undermedvetna.”
Rita Kernn-Larsen